2012年5月14日月曜日

思ってる事を書きたいんじゃない。

思ってる事を書きたいんじゃない。
好かれる事を書きたいんだ。
つぶやかれる事を書きたいんだ。
リブログされる事を書きたいんだ。
心なんてどうでもいい、魂なんてどうでもいい。
魂なんてどうでもいい、魂なんてどうでもいい。